لوگوی سفید راشنو
لوگوی سفید راشنو

قتل

کلاهبرداری

خیانت در امانت

جعل و تزویر

سرقت

تخریب عمدی

تجاوز به عنف

آدم ربایی

تهدید و اکراه

محاربه و افساد فی الارض

سوء قصد و توهین به مقامات داخلی و خارجی

رشاء و ارتشا

ایراد آسیب ها و جراحات جسمانی

اخاذی و کلاشی

افشاء اسرار

زنا

سقط جنین

فروش مال غیر