لوگوی سفید راشنو
لوگوی سفید راشنو

آدرس های شورای حل اختلاف

 

1          کدبندی آذرشهر          واحد 2 آذرشهر            شهرک ولیعصر- خ شهید رجائی- دادگستری آذرشهر- مجتمع شوراهای حل اختلاف-طبقه اول-تلفن 04124227474           شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 صبح

2                      بخش مرکزی   شهرک ولیعصر- خ شهید رجائی- دادگستری آذرشهر- مجتمع شوراهای حل اختلاف-طبقه اول-تلفن 04124227474         یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 صبح

3                     واحد حومه       شهرک ولیعصر- خ شهید رجائی- دادگستری آذرشهر- مجتمع شوراهای حل اختلاف-طبقه اول-تلفن 04124233166         یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 8 الی 14 صبح

4          کدبندی اسکو  شماره 2 اسکو  اسکو-خ شهید بهشتی-ساختمان دادگستری اسکو-تلفن 04123225280            روزهای شبنه ،دوشنبه و چهارشنبه ساعت 9 الی 13

5                      شماره 3 اسکو اسکو-خ شهید بهشتی-ساختمان دادگستری اسکو-تلفن 04123225280            روزهای یکشنبه ، سه شنبه، پنجشنبه ساعت 9 الی 13

6                      مجتمع میلاد سهند     شهرجدید سهند-فاز2-متخصصین3-مجلسی سوم-روبروی مدرسه غیرانتفاعی دخترانه اسرا-تلفن 04113447999          روزهای شنبه ، دوشنبه، چهارشنبه بعدازظهرها ساعت 16 الی 18

7                      مجتمع گلستان سهند شهرجدید سهند-فاز2-متخصصین3-مجلسی سوم-روبروی مدرسه غیرانتفاعی دخترانه اسرا-تلفن 04113447999          روزهای یکشنبه ، سه شنبه، چهارشنبه بعدازظهرها ساعت 16 الی 18

8         اهر      حوزه 1 اهر-امور حقوقی          اهر چایکنار شرقی-ساختمان آقای قطعی-مجتمع شوراها-تلفن 44335418    دوشنبه ، سه شنبه، چهارشنبه ساعت 17 الی 30/19 بعدازظهر

9                      حوزه 12 شهریرسیدگی به صنایع ساختمانی و دعاوی کارگر و کارفرما         مستقر در دادگستری اهر-44332047 (داخلی 220)      همه ایام هفته بجز پنجشنبه ها ساعت 9 صبح تا 13 بعدازظهر

10                     حوزه 3 اهر- تخلفات رانندگی اهر چایکنار شرقی-ساختمان آقای قطعی-مجتمع شوراها -تلفن 44335418    همه روزهای هفته بجز جمعه ها ساعت 30/9 الی 13 صبح

11                     حوزه 4 اهر-تامین دلیل           اهر چایکنار شرقی-ساختمان آقای قطعی-مجتمع شوراها -تلفن 44335418    شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ساعت 17 الی 30/19 بعدازظهر

12                    حوزه 8 اهر -امورخانواده         اهر چایکنار شرقی-ساختمان آقای قطعی-مجتمع شوراها -تلفن 44335418    همه روزهای هفته بجز پنجشنبه ها ساعت 9 الی 13 صبح

13                    حوزه 6 اهر-امورکیفری           اهر چایکنار شرقی-ساختمان آقای قطعی-مجتمع شوراها -تلفن 44335418    همه روزهای هفته ساعت 17 الی 30/19 بعدازظهر

14        انزاب    واحد تسوج     بخش تسوج-خیابان 35متری شهید مطهری- مستقر در دادگستری – تلفن 04722463263           روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 15 الی 19 و بقیه روزهای هفته در صورت وجود پرونده

15        ایلخچی            شعبه مرکزی   ایلخچی- خ امام-مجتمع شوراهای حل اختلاف-تلفن 04123321265 تمام ایام هفته ساعت45/7 الی 14(وقت اداری)- در صورت نیار بعدازظهرها

16                    ویژه خانواده     ایلخچی- خ امام-مجتمع شوراهای حل اختلاف-تلفن 04123321265 روزهای زوج از ساعت 9 الی 14

17        بناب     واحد 1  میدان امام-خ شهید بهشتی- روبروی میدان تره بار قدیم-سرای حافظ- مجتمع شورای حل اختلاف، مستقر در دادگستری -تلفن 04127234364     روزهای شنبه، دوشنبه بعدازظهر از ساعت 4 الی 6

18                    واحد 2 میدان امام-خ شهید بهشتی- روبروی میدان تره بار قدیم-سرای حافظ- مجتمع شورای حل اختلاف، مستقر در دادگستری -تلفن 04127234364     روزهای شنبه، دوشنبه بعدازظهر از ساعت 4 الی 6

19                    واحد 3 میدان امام-خ شهید بهشتی- روبروی میدان تره بار قدیم-سرای حافظ- مجتمع شورای حل اختلاف، مستقر در دادگستری -تلفن 04127234364     روزهای سه شنبه، چهارشنبه بعدازظهر از ساعت 4 الی 6

20                    واحد 4 میدان امام-خ شهید بهشتی- روبروی میدان تره بار قدیم-سرای حافظ- مجتمع شورای حل اختلاف، مستقر در دادگستری -تلفن 04127234364     روزهای شنبه، دوشنبه بعدازظهر از ساعت 4 الی 6

21                    واحد 5 میدان امام-خ شهید بهشتی- روبروی میدان تره بار قدیم-سرای حافظ- مجتمع شورای حل اختلاف، مستقر در دادگستری -تلفن 04127234364     روزهای یکشنبه، سه شنبه بعد ازظهرها ساعت 4 الی 6

22                    واحد 6 میدان امام-خ شهید بهشتی- روبروی میدان تره بار قدیم-سرای حافظ- مجتمع شورای حل اختلاف، مستقر در دادگستری -تلفن 04127234364     روزهای یکشنبه، سه شنبه بعدازظهر از ساعت 4 الی 6

23       بستان آباد        واحد مرکزی- رسیدگی به پرونده های حقوقی جنب دادگستری بستان آباد- طبقه فوقانی نمایشگاه اتومبیل آزادگان-مجتمع شوراهای حل اختلاف-04324121640 و 04324121070    شنبه،دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 9 الی 30/13 و شنبه،دوشنبه از ساعت 15 الی 17

24                   واحد بانوان- رسیدگی به پرونده های حقوقی  جنب دادگستری بستان آباد- طبقه فوقانی نمایشگاه اتومبیل آزادگان-مجتمع شوراهای حل اختلاف- 04324121640 و 04324121070   دوشنبه،سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 9 الی 30/13 و دوشنبه،سه شنبه از ساعت 15 الی 17

25                   واحد 9 شهری- رسیدگی به پرونده های کیفری و تامین دلیل جنب دادگستری بستان آباد- طبقه فوقانی نمایشگاه اتومبیل آزادگان-مجتمع شوراهای حل اختلاف- 04324121640 و 04324121070            یکشنبه،دوشنبه و چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 9 الی 30/13

26                    ویژه راهنمایی و رانندگی- رسیدگی به پرونده های کیفری و تامین دلیل         جنب دادگستری بستان آباد- طبقه فوقانی نمایشگاه اتومبیل آزادگان-مجتمع شوراهای حل اختلاف-04324121640 و 04324121070 تمام ایام هفته در وقت اداری

27       ترکمانچای        واحد شهری ترکمانچای            بخش ترکمانچای- جنب بخشداری-دفتر شورای اسلامی شهر-04243222360 تمام ایام هفته بجز جمعه از ساعت 9 صبح الی 14 و بعدازظهرها از ساعت 30/15 الی 19

28       خداآفرین        خمارلو  روستای خمارلو-تلفن 5232417         روزهای شنبه،دوشنبه،چهارشنبه از ساعت 16 الی 20 بعدازظهر

29        خسروشاه        واحد 1 شهری  خسروشاه -خ شهیدرجایی-روبروی دادگاه عمومی- مجتمع شوراهای حل اختلاف بهشتی -تلفن 04122660500  شنبه-دوشنبه-چهارشنبه ساعت 15 الی 19 بعدازظهر

30                    واحد 2 شهری  خسروشاه -خ شهیدرجایی-روبروی دادگاه عمومی- مجتمع شوراهای حل اختلاف بهشتی -تلفن 04122660500  3روز در هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 15 الی 19 و روز پنج شنبه از ساعت 10الی 13 صبح

31        خواجه  واحد 1  خواجه مستقر در دادگاه خواجه-04325123313     دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 4 الی 7 بعدازظهر و روزهای شنبه ،یکشنبه،دوشنبه از ساعت 9 صبح الی13

32       جلفا     هادی شهرشمالی         هادی شهر-علمدار، جنب سازمان تبلیغات اسلامی،تلفن 04923050132            روزهای شنبه، دوشنبه ، چهارشنبه ساعت 5 الی 7بعدازظهر

33                   واحد جلفا        مستقر در دادگستری جلفا تلفن 04923022911 و 04923022913   روزهای زوج هفته از ساعت 5 الی 7 بعدازظهر

34                   واحد زندان                  

35                   واحد سیه رود  روستای سیه رود-ساختمان شهرداری تمام ایام هفته ساعت 4 الی 6بعدازظهر

36       چاراویماق        شماره 1 شهر قره آغاج قره آغاج- خ امام- مستقر در دادگستری-04246723091            روزهای شنبه ،دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 حضور قاضی در وقت غیراداری

37                   شماره 3 شهر قره آغاج            قره آغاج- خ امام- مستقر در دادگستری-04246722404            روزهای یکشنبه ،سه شنبه، پنجشنبه از ساعت 8 الی 14 حضور قاضی در وقت غیراداری

38       سراب   حوزه 1 شهری  سراب ، خ بهشتی ، جنب مهمانسرا ، مجتمع شوراهای حل اختلاف شهید بهشتی تلفن 2237079-2235900      تمام ایام هفته از ساعت 30/8 الی 14

39                   حوزه 2 شهری سراب ، خ بهشتی ، جنب مهمانسرا ، مجتمع شوراهای حل اختلاف شهید بهشتی تلفن 2237079-2235900      تمام ایام هفته از ساعت 30/8 الی 14

40                    حوزه 3 -روستایی مستقر در شهر       سراب ، خ بهشتی ، جنب مهمانسرا ، مجتمع شوراهای حل اختلاف شهید بهشتی تلفن 2237079-2235900   تمام ایام هفته از ساعت 30/8 الی 14

41                    حوزه 5 -روستایی مستقر در شهر       سراب ، خ بهشتی ، جنب مهمانسرا ، مجتمع شوراهای حل اختلاف شهید بهشتی تلفن 2237079-2235900   تمام ایام هفته از ساعت 30/8 الی 14

42                   حوزه 6 سراب ، خ بهشتی ، جنب مهمانسرا ، مجتمع شوراهای حل اختلاف شهید بهشتی تلفن 2237079-2235900  تمام ایام هفته از ساعت 30/8 الی 14

43       شبستر واحد 1 شهری  شبستر، خ شهید خیابانی ، جنب مسجد امام حسن (ع) تلفن 04712226867            روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 3 بعدازظهر به بعد

44                   امور صنفی       شبستر-جاده وایقان-مستقر دادگستری 04712224900     همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14

45                   واحد سیس      سیس، میدان شهر ، جنب مسجد جامع تلفن 04722323636        روزهای جمعه و سه شنبه از ساعت 4 بعدازظهر به بعد

46                   واحد شندآباد   شندآباد-فلکه مرکزی تلفن 09123380592 همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14

47       صوفیان           مستقر در دادگاه عمومی          صوفیان- خ بهشتی- جنب بسیج قاضی طباطبایی-مستقر در دادگاه صوفیان-تلفن 04723224446-04723220279 (مستقیم) تمام ایام هفته ساعت 8 الی 14 بعدازظهر

48       عجب شیر        بخش مرکزی   بلوار ولایت-ساختمان دادگستری-مجتمع شوراهای حل اختلاف شهید بهشتی-04226230124-04226230125        دوشبنه، چهارشنبه از ساعت 30/9 الی 14

49                   ویزه راهنمایی و رانندگی         بلوار ولایت-ساختمان دادگستری-مجتمع شوراهای حل اختلاف شهید بهشتی-04226230124-04226230125          سه شنبه از ساعت 15 الی 20

50                    ویژه امور اراضی           بلوار ولایت-ساختمان دادگستری-مجتمع شوراهای حل اختلاف شهید بهشتی-04226230124-04226230125        یک شنبه از ساعت 15 الی 20

51        کلیبر   کلیبر (واحد مردان)     کلیبر-خ فرمانداری-تلفن 04274225444     تمام ایام هفته صبح ها از ساعت 10 الی 2 و در ساعات غیراداری (در صورت وجود پرونده) از 4 الی 6 بعدازظهر

52                   کلیبر (واحد بانوان)      کلیبر-خ فرمانداری -تلفن 04274225432    تمام ایام هفته صبح ها از ساعت 10 الی 2 و در ساعات غیراداری (در صورت وجود پرونده) از 4 الی 6 بعدازظهر

53       گوگان  حوزه 1 (تعاونی مسکن)           گوگان- خ فردوسی- پاساژ انوری-طبقه فوقانی-تلفن 04124529334          تمام ایام هفته غیر از پنجشنبه ها از ساعت 9 صبح الی 13

54                   حوزه 3 (مسجد سیدالشهدا- تیمورلو) تیمورلو-میدان انقلاب-جنب مسجد جامع-تلفن 09143070873           روزهای یکشنبه و سه شنبه قبل و بعدازظهرها

55       مراغه   واحد 1 شهری  مراغه-خ خرمشهر-جنب اداره آگاهی-روبروی سازمان انتقال خون-مجتمع شوراهای شهید بهشتی مراغه- تلفن 04123256005  یکشنبه صبح ها ساعت 8 تا 14- دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه بعدازظهرها از ساعت 30/15 الی 19

56                   واحد کمیته امداد        مراغه-خ خرمشهر-جنب اداره آگاهی-روبروی سازمان انتقال خون-مجتمع شوراهای شهید بهشتی مراغه- تلفن 04123256004  پنجشنبه صبح ها ساعت 8 تا 14- دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه بعدازظهرها از ساعت 30/15 الی 19

57                   واحد خانواده    مراغه-خ خرمشهر-جنب اداره آگاهی-روبروی سازمان انتقال خون-مجتمع شوراهای شهید بهشتی مراغه- تلفن 04123256008  یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنجشنبه صبح ها ساعت 8 تا 14

58                   واحد بسیجیان مراغه-خ خرمشهر-جنب اداره آگاهی-روبروی سازمان انتقال خون-مجتمع شوراهای شهید بهشتی مراغه- تلفن 04123256008  یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه صبح ها ساعت 8 تا 14- دوشنبه بعدازظهرها از ساعت 30/15 الی 19

59                   واحد بهداشت و درمان مراغه-خ خرمشهر-جنب اداره آگاهی-روبروی سازمان انتقال خون-مجتمع شوراهای شهید بهشتی مراغه- تلفن 04123256008  دوشنبه صبح ها ساعت 8 تا 14-شنبه،سه شنبه ، چهارشنبه بعدازظهرها از ساعت 30/15 الی 19

60                    واحدخانواده     مراغه-خ خرمشهر-جنب اداره آگاهی-روبروی سازمان انتقال خون-مجتمع شوراهای شهید بهشتی مراغه- تلفن 04123256004  تمام ایام هفته صبح ها ساعت 8 تا 14

61                    ویژه راهنمایی و رانندگی         مراغه-خ خرمشهر-جنب اداره آگاهی-روبروی سازمان انتقال خون-مجتمع شوراهای شهید بهشتی مراغه- تلفن 04212233363  تمام ایام هفته صبح ها ساعت 8 تا 14

62                    مجتمع شهید بهشتی-رسیدگی به دعاوی کارگران و کارفرمایان         مراغه-خ خرمشهر-جنب اداره آگاهی-روبروی سازمان انتقال خون-مجتمع شوراهای شهید بهشتی مراغه- تلفن 04123256004            دوشنبه،چهارشنبه صبح ها ساعت 8 تا 14-یکشنبه،سه شنبه بعدازظهرها از ساعت 30/15 الی 19

63                   مجتمع شهید بهشتی  مراغه-خ خرمشهر-جنب اداره آگاهی-روبروی سازمان انتقال خون-مجتمع شوراهای شهید بهشتی مراغه- تلفن 04123256008  یکشنبه صبح ها ساعت 8 تا 14-دوشنبه،چهارشنبه و پنجشنبه بعدازظهرها از ساعت 30/15 الی 19

64                   مجتمع شهید بهشتی  مراغه-خ خرمشهر-جنب اداره آگاهی-روبروی سازمان انتقال خون-مجتمع شوراهای شهید بهشتی مراغه- تلفن 04123256008  شنبه، دوشنبه،چهار شنبه و پنجشنبه صبح ها ساعت 8 تا 14

65                   مجتمع شهید بهشتی  مراغه-خ خرمشهر-جنب اداره آگاهی-روبروی سازمان انتقال خون-مجتمع شوراهای شهید بهشتی مراغه- تلفن 04123256004  یکشنبه،سه شنبه و پنجشنبه صبح ها ساعت 8 تا 14-شنبه،دوشنبه و چهارشنبه بعدازظهرها از ساعت 30/15 الی 19

66                    مجتمع شهید بهشتی  مراغه-خ خرمشهر-جنب اداره آگاهی-روبروی سازمان انتقال خون-مجتمع شوراهای شهید بهشتی مراغه- تلفن 04123256004  یکشنبه ، دو شنبه و سه شنبه صبح ها ساعت 8 تا 14- چهارشنبه بعدازظهرها از ساعت 30/15 الی 19

67                   مجتمع شهید بهشتی-ویژه تامین دلیل           مراغه-خ خرمشهر-جنب اداره آگاهی-روبروی سازمان انتقال خون-مجتمع شوراهای شهید بهشتی مراغه- تلفن 04123256004     شنبه،دوشنبه و سه شنبه صبح ساعت 8 تا 14-چهار شنبه بعدازظهر ساعت 16 تا 19

68                   مجتمع شهید بهشتی  مراغه-خ خرمشهر-جنب اداره آگاهی-روبروی سازمان انتقال خون-مجتمع شوراهای شهید بهشتی مراغه- تلفن 04123256007  چهارشنبه صبح ساعت 8 تا 14- یکشنبه،دوشنبه و سه شنبه بعدازظهر ساعت 16 تا 19

69                    واحد زندان                  

70                    واحد خراجو     روستای خداجو           

71        مرند     شعبه 1 مرند     مرند-ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب-تلفن 04912260964         تمام روزهای هفته از ساعت 8 صبح الی 55/13

72                   شعبه 2 مرند    مرند-ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب-تلفن 04912260964         تمام روزهای هفته از ساعت 8 صبح الی 55/13

73                   شعبه 3 مرند    مرند-ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب-تلفن 04912260964         تمام روزهای هفته از ساعت 8 صبح الی 55/13

74                   شعبه 4 مرند    مرند-ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب-تلفن 04912260964         تمام روزهای هفته از ساعت 15 الی 30/19

75                   شعبه مرکزی مرند       مرند-ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب-تلفن 04912260964         تمام روزهای هفته از ساعت 15 الی 30/19

76                   ویژه راهنمایی و رانندگی         مرند-ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب-تلفن 04912260964            تمام روزهای هفته از ساعت 8 صبح الی 55/13

77                   کشکسرای     کشکسرای-جنب مسجد صاحب الزمان-دفتر شورا    روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 17 به بعد

78       یامچی  واحد یامچی     بخش یامچی-دفتر شورا          روزهای یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه ساعت 17 به بعد

79       ملکان  شعبه 1 ملکان  ملکان- خ جانبازان- جنب دادگستری ملکان- مجتمع شوراهای حل اختلاف ش بهشتی- 04228241423        شنبه و دوشنبه از ساعت 16 الی 18

80                    شعبه 2 ملکان ملکان- خ جانبازان- جنب دادگستری ملکان- مجتمع شوراهای حل اختلاف ش بهشتی- 04228241423        یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16 الی 18

81                    شعبه 4 ملکان ملکان- خ جانبازان- جنب دادگستری ملکان- مجتمع شوراهای حل اختلاف ش بهشتی- 04228241423        شنبه و یکشنبه و سه شنبه از ساعت 12 الی 14

82       میانه    واحد 1 (مسجد جامع)  میانه-خ شهید مجدی- روبروی مدرسه 17 شهریور-مجتمع شوراهای حل اختلاف -تلفن 2234193        تمام ایام هفته از ساعت 8 صبح 14

83                   واحد 2 (مسجدزین العابدین(ع))         میانه-خ شهید مجدی- روبروی مدرسه 17 شهریور-مجتمع شوراهای حل اختلاف -تلفن 2234219           تمام ایام هفته به جز روزهای پنجشنبه از ساعت 30/15 صبح 30/18

84                   واحد 3 (مسجدحاج علی اکبر) میانه-خ شهید مجدی- روبروی مدرسه 17 شهریور-مجتمع شوراهای حل اختلاف -تلفن 2234552          روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 30/15 صبح 30/18

85                   واحد 4 (مسجدشیرعلی)         میانه-خ شهید مجدی- روبروی مدرسه 17 شهریور-مجتمع شوراهای حل اختلاف – تلفن 2234216          روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 30/15 صبح 30/18

86                   واحد 5 (شهرداری میانه)         میانه-خ شهید مجدی- روبروی مدرسه 17 شهریور-مجتمع شوراهای حل اختلاف – تلفن 2234183         روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 30/15 صبح 30/18

87                   واحد 6 (شهرک شید مدنی)    میانه-خ شهید مجدی- روبروی مدرسه 17 شهریور-مجتمع شوراهای حل اختلاف – تلفن 2234562         روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه از ساعت 30/15 صبح 30/18

88                   واحد 9 (شهرک ولیعصر)          میانه-خ شهید مجدی- روبروی مدرسه 17 شهریور-مجتمع شوراهای حل اختلاف – تلفن 2234551          روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 30/15 صبح 30/18

89       مهربان واحد 1 شهری  مهربان-جاده زرنق-مستقر در دادگاه مهربان-ساختمان شورا زمان فعالیت روز یکشنبه از ساعت 14

90                    واحد 2 شهری  مهربان-جاده زرنق-مستقر در دادگاه مهربان-ساختمان شورا زمان فعالیت روز دوشنبه از ساعت 14

91                    شربیان دفتر شورای روستای شربیان   تمام ایام هفته در صورت وجود پرونده

92                    دوزدوزان         دفتر شورای روستای دوزدوزان            تمام ایام هفته در صورت وجود پرونده

96        ممقان  شهرک صنعتی سلیمی بخش ممقان-شهرک صنعتی شهید سلیمی-طبقه دوم بازارچه- تلفن 04124329630-         دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 15 الی 18 بعدازظهر

94                   بخش ممقان     بخش ممقان-میدان نماز-طبقه دوم پاساژ شهرداری- تلفن 04124326242-04124326800 (فکس)            یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 15 الی 18 بعدازظهر

95       ورزقان شعبه 1 ورزقان جنب دادگستری ساختمان مربوط به دادگستری      تمام ایام هفته از ساعت 30/14 الی 30/18 بعدازظهر

96                    شعبه 2 ورزقان جنب دادگستری ساختمان مربوط به دادگستری      تمام ایام هفته از ساعت 30/14 الی 30/18 بعدازظهر

97       هریس  واحد حقوقی    هریس-بلوار شهدا-روبروی هلال احمر-مجتمع شوراهای حل اختلاف- 04326125864           شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 15 الی 18

98                   واحد کیفری     هریس-بلوار شهدا-روبروی هلال احمر-مجتمع شوراهای حل اختلاف- 04326125864           یکشنبه ، سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 15 الی 18

99        هشترود           واحد 1  هشترود- خ امام-جنب شهرداری-ساختمان فرمانداری قدیم- مجتمع شوراهای حل اختلاف -تلفن6222669   روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت 8 الی 14

100                   واحد 2 هشترود- خ امام-جنب شهرداری-ساختمان فرمانداری قدیم- مجتمع شوراهای حل اختلاف -تلفن6222669          روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه س از ساعت 8 الی 14

101       هوراند  واحد بسیج      مجتمع شوراهای حل اختلاف-روبروی دادگستری هوراند- 04272622953            شنبه،یکشنبه و سه شنبه از ساعت 10 صبح الی 15 ظهر

102                  واحد شهری هوراند      مجتمع شوراهای حل اختلاف-روبروی دادگستری هوراند- 04272622953            دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 10 صبح الی 15 ظهر

103      لیلان    واحد1 شهری   بخش لیلان-خ بخشداری        روزهای سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 9 صبح الی 30/11

تبریز

تبریز   1 بهشتی-طبقه اول      کمربندی- نرسیده به چهارراه ابوریحان-جنب کوچه شهید توانا- تلفن مستقیم 4769704 -4779610 صبح ها از ساعت 5/7 الی 30/13

                        حوزه 2 بهشتی-طبقه اول        کمربندی- نرسیده به چهارراه ابوریحان-جنب کوچه شهید توانا- تلفن مستقیم 4769704 -4779610   صبح ها از ساعت 5/7 الی 30/13

                        حوزه 3 بهشتی-طبقه اول       کمربندی- نرسیده به چهارراه ابوریحان-جنب کوچه شهید توانا- تلفن مستقیم 4769704 -4779610   صبح ها از ساعت 5/7 الی 30/13

                        حوزه 5 بهشتی-طبقه دوم       کمربندی- نرسیده به چهارراه ابوریحان-جنب کوچه شهید توانا- تلفن مستقیم 4769704 -4779610   صبح ها از ساعت 5/7 الی 30/13

بهشتی-طبقه دوم        کمربندی- نرسیده به چهارراه ابوریحان-جنب کوچه شهید توانا- تلفن مستقیم 4769704 -4779610      صبح ها از ساعت 5/7 الی 30/13

                        حوزه 7 بهشتی-طبقه دوم       کمربندی- نرسیده به چهارراه ابوریحان-جنب کوچه شهید توانا- تلفن مستقیم 4769704 -4779610   صبح ها از ساعت 5/7 الی 30/13

                        حوزه 8 بهشتی-طبقه دوم       کمربندی- نرسیده به چهارراه ابوریحان-جنب کوچه شهید توانا- تلفن مستقیم 4769704 -4779610   صبح ها از ساعت 5/7 الی 30/13

                        حوزه 9 بهشتی-طبقه دوم       کمربندی- نرسیده به چهارراه ابوریحان-جنب کوچه شهید توانا- تلفن مستقیم 4769704 -4779610   بعدازظهرها از ساعت 5/2 الی 30/18

                        حوزه 11 بهشتی -طبقه دوم     کمربندی- نرسیده به چهارراه ابوریحان-جنب کوچه شهید توانا- تلفن مستقیم 4769704 -4779610   بعدازظهرها از ساعت 5/2 الی 30/18

                        حوزه 12 بهشتی -طبقه سوم   کمربندی- نرسیده به چهارراه ابوریحان-جنب کوچه شهید توانا- تلفن مستقیم 4769704 -4779610   بعدازظهرها از ساعت 5/2 الی 30/18

                        حوزه 13 بهشتی -طبقه سوم   کمربندی- نرسیده به چهارراه ابوریحان-جنب کوچه شهید توانا- تلفن مستقیم 4769704 -4779610   بعدازظهرها از ساعت 5/2 الی 30/18

                        حوزه 21 مجتمع امام خمینی    شهرک باغمیشه-خ مولانا-بالاتر از میدان ارغوان-روبروی آپارتمانهای نصر- جنب کلینیک درمانی مولانا-مجتمع شوراهای حل اختلاف مرکزی-تلفن18 الی 6660916 صبح ها از ساعت 5/7 الی 30/13

                        حوزه 22   مجتمع امام خمینی شهرک باغمیشه-خ مولانا-بالاتر از میدان ارغوان-روبروی آپارتمانهای نصر- جنب کلینیک درمانی مولانا-مجتمع شوراهای حل اختلاف مرکزی-تلفن18 الی 6660916 صبح ها از ساعت 5/7 الی 30/13

                        حوزه 23   مجتمع امام خمینی شهرک باغمیشه-خ مولانا-بالاتر از میدان ارغوان-روبروی آپارتمانهای نصر- جنب کلینیک درمانی مولانا-مجتمع شوراهای حل اختلاف مرکزی-تلفن18 الی 6660916 صبح ها از ساعت 5/7 الی 30/13

                        حوزه 24   مجتمع امام خمینی شهرک باغمیشه-خ مولانا-بالاتر از میدان ارغوان-روبروی آپارتمانهای نصر- جنب کلینیک درمانی مولانا-مجتمع شوراهای حل اختلاف مرکزی-تلفن18 الی 6660916 صبح ها از ساعت 5/7 الی 30/13

                        حوزه 25   مجتمع امام خمینی شهرک باغمیشه-خ مولانا-بالاتر از میدان ارغوان-روبروی آپارتمانهای نصر- جنب کلینیک درمانی مولانا-مجتمع شوراهای حل اختلاف مرکزی-تلفن18 الی 6660916 صبح ها از ساعت 5/7 الی 30/13

                        حوزه 27   مجتمع امام خمینی شهرک باغمیشه-خ مولانا-بالاتر از میدان ارغوان-روبروی آپارتمانهای نصر- جنب کلینیک درمانی مولانا-مجتمع شوراهای حل اختلاف مرکزی-تلفن18 الی 6660916 صبح ها از ساعت 5/7 الی 30/13

                        حوزه 28 امام خمینی   شهرک باغمیشه-خ مولانا-بالاتر از میدان ارغوان-روبروی آپارتمانهای نصر- جنب کلینیک درمانی مولانا-مجتمع شوراهای حل اختلاف مرکزی-تلفن18 الی 6660916         صبح ها از ساعت 5/7 الی 30/13

                        حوزه 31 قدوسی          میدان قونقا-خیابان خیام- طبقه بالای قنادی دقیق-تلفن74 الی 5511872 (داخلی 35) بعدازظهرها از ساعت 5/2 الی 30/18

                        حوزه 32 قدوسی         میدان قونقا-خیابان خیام- طبقه بالای قنادی دقیق-تلفن74 الی 5511872 (داخلی 36) بعدازظهرها از ساعت 5/2 الی 30/18

                        حوزه 33 قدوسی         میدان قونقا-خیابان خیام- طبقه بالای قنادی دقیق-تلفن74 الی 5511872 (داخلی 40) بعدازظهرها از ساعت 5/2 الی 30/18

                        حوزه 34 قدوسی         میدان قونقا-خیابان خیام- طبقه بالای قنادی دقیق-تلفن74 الی 5511872 (داخلی 37) صبح ها از ساعت 30/7 الی 30/13

                        حوزه 35 قدوسی         میدان قونقا-خیابان خیام- طبقه بالای قنادی دقیق-تلفن74 الی 5511872 (داخلی 31) صبح ها از ساعت 30/7 الی 30/13

                        حوزه 36 قدوسی         میدان قونقا-خیابان خیام- طبقه بالای قنادی دقیق-تلفن74 الی 5511872 (داخلی 34) صبح ها از ساعت 30/7 الی 30/13

                        حوزه 37 قدوسی         میدان قونقا-خیابان خیام- طبقه بالای قنادی دقیق -تلفن74 الی 5511872 (داخلی 36) صبح ها از ساعت 30/7 الی 30/13

                        حوزه 40 دادسرا           دادسرای مرکزی استان-3320110 (داخلی 251) داخلی دفتر کل دادسرا (268)  صبح ها از ساعت 30/7 الی 30/13

                        حوزه 41 خانواده          طبقه زیرزمین دادسرای عمومی و انقلاب-3320110 (داخلی 252)      صبح ها از ساعت 30/7 الی 30/13

                                    طبقه زیرزمین دادسرای عمومی و انقلاب -3320110 (داخلی 249)     صبح ها از ساعت 30/7 الی 30/13

                        حوزه 43 خانواده         سربالایی ولیعصر-دادگستری کل استان-ساختمان دادسرای مرکزی استان-3320110 (داخلی 142) صبح ها از ساعت 30/7 الی 30/13

                        حوزه 44 خانواده          دادسرای مرکزی استان-19-3320110 (داخلی 532)-3322779 (فکس)داخلی دفتر کل خانواده (523) صبح ها از ساعت 30/7 الی 30/13

                        حوزه 45 خانواده          دادسرای مرکزی استان-18-3320112 (داخلی 551) -3322779 (فکس)            صبح ها از ساعت 30/7 الی 30/13

                        حوزه 46 خانواده          دادسرای مرکزی استان-19-3320110 (داخلی 498) -3322779 (فکس)            صبح ها از ساعت 30/7 الی 30/13

                        حوزه 47 خانواده          دادسرای مرکزی استان-19-3320110 (داخلی 530) -3322779 (فکس)            صبح ها از ساعت 30/7 الی 30/13

                        حوزه 48 خانواده         دادسرای مرکزی استان-19-3320110 (داخلی 529) -3322779 (فکس)            صبح ها از ساعت 30/7 الی 30/13

                        حوزه 4 میدان دانشسرا-اداره مرکزی شوراهای حل اختلاف-.5240354        صبح ها از سإعت 30/7 الی 30/13

                        حوزه 26          میدان دانشسرا-اداره مرکزی شوراهای حل اختلاف-5259578         صبح ها از ساعت 30/7 الی 30/13

                        حوزه 49          میدان دانشسرا-اداره مرکزی شوراهای حل اختلاف-5258896         صبح ها از ساعت 30/7 الی 30/13

                        حوزه 50           میدان دانشسرا-اداره مرکزی شوراهای حل اختلاف-5241550          صبح ها از ساعت 30/7 الی 30/13

                        حوزه 56 مجتمع طباطبایی      مجتمع غرب در آذربایجان-2614676 الی 90(داخلی 1162)    صبح ها از ساعت 30/7 الی 30/13

                        حوزه 58 مجتمع طباطبایی      مجتمع غرب در آذربایجان-2614676 الی 90(داخلی 1165)    صبح ها از ساعت 30/7 الی 30/13

                        حوزه 72 مجتمع یاغچیان        مجتمع غرب در آذربایجان-2614676 الی 90(داخلی 1163)    صبح ها از ساعت 30/7 الی 30/13

                        حوزه 73 مجتمع یاغچیان        مجتمع غرب در آذربایجان-2614676 الی 90(داخلی 1164)    صبح ها از ساعت 30/7 الی 30/13

                        زندان مرکزی   جنب راهنمایی زندان مرکزی- تلفن 3324298– فکس 3325100 در صورت وجود پرونده

                        مطبوعات         جنب بیمارستان 29 بهمن مجتمع فرهنگی هنری تبریز طبقه 2 دفتر مطبوعات-تلفن 3337875    در صورت وجود پرونده

                        حوزه 1 ایثارگران- شهدا-حوزه 91      آخرخیابان شریعتی جنوبی روبروی دانشکده پرستاری و مامایی ساختمان بنیاد شهید-مجتمع شوراهای ایثارگران- 5416871 در صورت وجود پرونده

اصفهان

 

شعبه ۱ ۲ ۳ ۴ ۶ ۹ ۱۳ ۱۵ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۳ ۲۶ ۲۸ ۳۲ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۵ ۴۸ ۴۹ ۵۶ ۵۷

آدرس: استان اصفهان،شهر اصفهان،خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پلاک ۵۷

تلفن: ۳۶۶۲۹۲۰۷

شعبه ۵ ۷ ۸ ۱۱ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۷ ۲۵ ۲۷ ۲۹ ۳۱ ۳۳ ۳۹

آدرس: استان اصفهان،شهر اصفهان،۴ راه وکلا

تلفن: ۳۶۶۳۲۱۹۰

شعبه ۱۰ ۵۴

آدرس: استان اصفهان،شهر اصفهان،خیابان بزرگمهر خیابان هشت بهشت شرقی بزرگراه صیاد شیرازی ۴ راه پیروزی ۱۰۰ متر بالاتر از قرض الحسنه ابوتراب روبروی مسجد امام علی (ع)

تلفن: ۳۲۶۵۳۲۲۵

شعبه ۲۱

آدرس: استان اصفهان،شهر اصفهان،بزرگراه شهید احمد کاظمی کوچه جنب اداره کل زندانهای استان جنب ایستگاه اتوبوس

تلفن: ۳۷۷۷۲۰۰۰

شعبه ۲۴ ۳۴ ۳۵ ۴۷ ۵۱ ۵۲ ۵۳

آدرس: استان اصفهان،شهر اصفهان،حدفاصل آتشگاه و میرزا طاهر جنب دفتر پیشخوان دولتی

تلفن:

شعبه ۳۰ ۴۳

آدرس:استان اصفهان،شهر اصفهان، اداره کل زندانهای استان اصفهان زندان مرکزی

تلفن:

شعبه ۳۶

آدرس:استان اصفهان،شهر اصفهان، دشتی جنب مسجد بزرگ

تلفن:

شعبه ۳۸ ۴۶ ۵۵ ۵۹

آدرس:استان اصفهان ، شهر اصفهان، بهارستان خیابان الفت شرقی جنب شرکت عمران ساختمان قوه قضائیه

تلفن: ۳۶۸۰۳۱۵۵

شعبه ۴۴

آدرس:استان اصفهان،شهر اصفهان، پلیس راه اصفهان شهرضا بطرف مبارکه اردوگاه کار و درمانی

تلفن: ۵۲۳۷۲۰۱۲

شعبه ۵۰

آدرس: استان اصفهان،شهر اصفهان،جاده دولت آباد بلوار فرزانگان روبروی باغ فدک کانون اصلاح و تربیت زندان نسوان

تلفن: ۳۴۵۹۰۸۶۳

شوراهای حل اختلاف شهرستان های استان اصفهان

شعبه: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ آران و بیدگل

آدرس: استان اصفهان، شهر آران و بیدگل، خیابان نواب صفوی ، روبروی اداره تربیت بدنی

تلفن: ۵۴۷۳۴۴۳۸

شعبه: ۱ ۲ ۳ اردستان

آدرس: استان اصفهان،شهر اردستان،خیابان قیام،جنب ساختمان دادگستری

تلفن: ۵۴۲۴۸۸۸۹

شعبه: ۴ اردستان

آدرس: استان اصفهان،شهر اردستان،مهاباد ، خیابان امام (ره)

تلفن: ۵۸۴۵۵۰۲۰

شعبه: ۱ زواره

آدرس: استان اصفهان،شهر زواره،ساختمان دادگاه زواره

تلفن: ۴۵۳۷۴۵۹۲

شعبه: ۱ بن رود

آدرس: استان اصفهان، شهر بن رود، ورزنه خیابان شهرداری روبروی گلزار شهدا

تلفن: ۴۶۴۰۳۹۶۴

شعبه: ۱ جرقویه

آدرس: استان اصفهان،شهر جرقویه ،بلوار امام خمینی (ره) جنب ساختمان آتش نشانی

تلفن: ۴۶۴۰۳۶۹۶

شعبه ۲ جرقویه

آدرس: استان اصفهان ، شهر جرقویه ، بخشداری

تلفن: ۴۶۴۰۳۰۸۵

شعبه ۳ جرقویه

آدرس: استان اصفهان ، شهر جرقویه ،بلوار امام خمینی (ره) جنب مسجد جامع

تلفن:

شعبه: ۱ جلگه

آدرس: استان اصفهان ، جلگه خیابان شهرداری پست سابق

تلفن: ۴۶۴۰۳۸۸۸

کوهپایه شعبه ۱

آدرس: استان اصفهان،شهر کوهپایه،خیابان شهید بهشتی زیر زمین دادگاه عمومی

تلفن: ۴۶۴۲۲۲۹۹

کوهپایه شعبه ۲

آدرس: استان اصفهان،هر کوهپایه،خیابان گلزار ساختمان شورای شهر

لفن: ۴۶۵۶۲۹۳۸

کوهپایه شعبه ۳

آدرس:استان اصفهان،شهر کوهپایه، شهرداری قدیم

تلفن:

برخوار شعبه ۱ ۲ ۳ ۴

آدرس: استان اصفهان ،شهر برخوار ،دادگستری برخوار ساختمان شماره ۲

تلفن: ۴۵۸۶۲۰۰۰

برخوار شعبه ۵

آدرس: استان اصفهان،شهر برخوار ،خیابان دکتر بهشتی جنب امامزاده ادهم

تلفن:

برخوار شعبه ۶

آدرس: استان اصفهان،شهر برخوار ،بلوار جانبازان طبقه همکف اداره اصناف

تلفن: ۴۵۸۶۲۰۰۰

تیران وکرون شعبه ۱ ۲ ۳

آدرس: استان اصفهان،شهر تیران وکرون،ضلع جنوبی دادگستری تیران

تلفن: ۴۲۲۲۹۹۰۹

تیران وکرون شعبه ۴

آدرس:استان اصفهان،شهر تیران وکرون، مجتمع ورزش و فرهنگی امام حسین (ع)

تلفن:

 

شوراهای حل اختلاف اصفهان

تیران وکرون شعبه روستای ورپشت

آدرس:استان اصفهان، شهر تیران وکرون، ورپشت دفتر دهیاری روستای ورپشت

تلفن:

کرون شعبه ۱

آدرس: استان اصفهان، شهر کرون،شهر عسگران

تلفن:

کرون شعبه روستای عسگران

آدرس: استان اصفهان ، شهر کرون،دادگاه کرون

تلفن: ۴۲۷۵۲۹۵۵

کرون شعبه روستای میرآباد

آدرس:استان اصفهان ، شهر کرون، روستای میرآباد

تلفن: ۴۲۷۸۴۲۲۰

چادگان شعبه ۱ ۲ ۴

آدرس:استان اصفهان ،شهر  چادگان ،خیابان فرهنگ

تلفن:

چادگان شعبه ۳

آدرس:استان اصفهان، شهرچادگان ،رزوه روبروی اداره گاز

تلفن:

چادگان شعبه روستای فراموشجان

آدرس: استان اصفهان، شهر چادگان ،روستای فراموشجان

تلفن:

شوراهای حل اختلاف شهر اصفهان

خمینی شهر شعبه ۱ ۲ ۳ ۴ ۷ ۸ ۱۰ ۱۱ ۱۲

آدرس: استان اصفهان، شهر خمینی شهر،بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان

تلفن: ۳۳۶۴۳۶۹۶

خمینی شهر شعبه ۵

آدرس: استان اصفهان ، شهر خمینی شهر،خیابان ایثارگران طبقه دوم بیمارستان

تلفن: ۳۳۵۶۵۸۶۱

خمینی شهر شعبه ۶

آدرس: استان اصفهان ، شهر خمینی شهر،زندان خمینی شهر

تلفن:

شوراهای حل اختلاف شهر اصفهان۳۳۶۰۳۳۹۰

خمینی شهر شعبه ۹

آدرس: استان اصفهان ، شهر خمینی شهر،خیابان امام خیابان سجاد

تلفن: ۳۳۷۵۹۹۰۰

خوانسار شعبه ۱ ۲

آدرس:استان اصفهان ، شهر خوانسار، اداره ثبت قدیم

تلفن: ۵۷۷۷۲۱۴۰

خوانسار شعبه ۳

آدرس: استان اصفهان ، شهرخوانسار ،زندان خوانسار

تلفن: ۵۷۷۷۱۳۹۷

خوانسار شعبه روستای خم پیچ

آدرس: استان اصفهان ،روستای خم پیچ

تلفن:

خوانسار شعبه روستای دوشخراط

آدرس:استان اصفهان ،روستای دوشخراط

تلفن:

خور و بیابانک شعبه ۱

آدرس: استان اصفهان ، شهر خور و بیابانک ،ساختمان دادگستری

تلفن: ۴۶۳۲۴۰۵۰

خور و بیابانک شعبه ۲

آدرس:استان اصفهان ، شهرخور و بیابانک ، فرخی ساختمان شهرداری

تلفن: ۴۶۳۷۲۷۱۰

دهاقان شعبه ۱ ۲ ۳

آدرس: استان اصفهان ، شهر  دهاقان،بلوار انقلاب پشت بانک ملی

تلفن: ۵۳۳۳۸۲۵۵

دهاقان شعبه روستای قمیشلو

آدرس: استان اصفهان ، روستای قمیشلو خیابان شهید هاشمی دهیاری قمیشلو

تلفن:

دهاقان شعبه روستای دزج

آدرس: استان اصفهان،روستای دزج

تلفن:

دهاقان شعبه: روستای قمبوان

آدرس: استان اصفهان، روستای قمبوان ساختمان دهیاری

تلفن:

دهاقان شعبه روستای پوده

آدرس: استان اصفهان، روستای پوده ساختمان دهیاری

تلفن:

دهاقان شعبه روستای همگین

آدرس: استان اصفهان، روستای همگین ساختمان دهیاری

تلفن:

شعبه: ۱ سمُیرم

آدرس: استان اصفهان، سمیرم خیابان انقلاب روبروی ساختمان قدیمی فرمانداری طبقه سوم امور صنفی

تلفن: ۵۳۶۶۰۳۳۳

شعبه: ۲ ۳ ۴ سمیرم

آدرس: استان اصفهان، سمیرم خیابان قدس زیر اداره بهزیستی ساختمان قدیم هلال احمر

تلفن:

شعبه: ۵ سمیرم

آدرس: استان اصفهان، سمیرم شهر کمه

شعبه: روستای سادات آباد سمیرم

آدرس: استان اصفهان، سمیرم روستای سادات آباد

تلفن:

شعبه: روستای بیده سمیرم

آدرس: استان اصفهان، سمیرم روستای بیده

تلفن: ۵۳۵۶۰۶۷۷

شعبه: روستای مهرگرد سمیرم

آدرس: استان اصفهان، سمیرم روستای مهرگرد

تلفن:

شعبه: روستای فتح آباد سمیرم

آدرس: استان اصفهان، سمیرم روستای فتح آباد

تلفن:

شعبه: روستای گل افشان سمیرم

آدرس: استان اصفهان، سمیرم روستای گل افشان

تلفن:

شعبه: روستای ضرغام آباد سمیرم

آدرس: استان اصفهان، سمیرم روستای ضرغام آباد

تلفن:

شعبه: روستای مورک سمیرم

آدرس: استان اصفهان، سمیرم روستای مورک

تلفن:

شعبه: ۶ سمیرم

آدرس: استان اصفهان، سمیرم شهر حنا واقع در ۳۰ کیلومتری سمیرم شهرداری

تلفن:

شعبه: ۷ سمیرم

آدرس: استان اصفهان، سمیرم ونک خیابان شهرداری ساختمان حوزه هنری شهرداری

تلفن:

شعبه: ۱ ۳ ۱۲ شاهین شهر

آدرس: استان اصفهان، شاهین شهر خیابان انوری فرعی ۵ غربی

تلفن: ۴۵۲۸۰۶۸۸

شعبه: ۲ ۴ ۵ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۳ شاهین شهر

آدرس: استان اصفهان، شاهین شهر بلوار عطار فرعی ۹ غربی

تلفن: ۴۵۲۵۲۸۰۰

شعبه: ۶ شاهین شهر

آدرس: استان اصفهان، شاهین شهر گز

تلفن:

شعبه: ۷ شاهین شهر

آدرس: استان اصفهان، شاهین شهر گرگاب ساختمان شورای شهر

تلفن:

شعبه: ۱ ۲ میمه

آدرس: استان اصفهان، میمه ، ساختمان دادگاه میمه

تلفن: ۴۵۴۲۳۹۰۰

شعبه: روستای ونداده میمه

آدرس: استان اصفهان، میمه ، روستای ونداده  جنب مسجد

تلفن: ۴۵۳۳۰۲۹۸

شعبه: روستای اذان میمه

آدرس: استان اصفهان، میمه ، روستای اذان

تلفن: ۴۵۳۳۷۶۷۶

شعبه: ۳ میمه

آدرس: استان اصفهان، میمه ، دارالقران کریم وزوان

تلفن:

شعبه: ۱ ۲ ۳ ۴ ۶ ۷ دهستان دشت دهستان منظریه شهرضا

آدرس: استان اصفهان، شهرضا ، شهرک سروستان جنب دادگستری

تلفن: ۵۳۲۸۱۰۱۶

شعبه: ۵ شهرضا

آدرس: استان اصفهان، شهرضا ، روبروی درمانگاه

تلفن: ۵۳۲۸۳۵۷۵

شعبه: روستای هونجان شهرضا

آدرس: استان اصفهان، شهرضا ، خیابان استقلال جنب حمام بزرگ کوچه شهید ضیائی و رجائی

تلفن:

شعبه: روستای اسفرجان شهرضا

آدرس: استان اصفهان، شهرضا ، اول خیابان اصلی اداره منابع طبیعی

تلفن:

شعبه: ۸ شهرضا

آدرس: استان اصفهان، شهرضا ، زندان شهرضا

تلفن: ۵۳۲۸۱۰۱۶

شعبه: ۱ ۲ ۳ ۴ بوئین و میاندشت

آدرس: استان اصفهان، بوئین و میاندشت ، بلوار امام حسین (ع) خیابان بهارستان خیابان شهرداری

تلفن: ۵۷۵۲۲۸۱۳

شعبه: روستای هندوکش بوئین و میاندشت

آدرس: استان اصفهان، بوئین و میاندشت ، روستای هندوکش

تلفن:

شعبه: ۱ ۲ ۳ ۴ فریدن

آدرس: استان اصفهان، فریدن ، بلوار طالقانی

تلفن: ۵۷۲۲۲۲۰۲

شعبه: ۵ فریدن

آدرس: استان اصفهان، فریدن ، زندان داران و فریدن

تلفن: ۵۷۲۲۵۵۴۱

شوراهای حل اختلاف اصفهان

شعبه: ۱ ۲ ۳ عشایر فریدونشهر

آدرس: استان اصفهان، فریدونشهر ، جنب ساختمان دادگستری فریدونشهر

تلفن: ۵۷۵۹۴۵۱۳

شعبه: روستای سروشجان فریدونشهر

آدرس: استان اصفهان، فریدونشهر ، روستای سروشجان ساختمان تعاونی

تلفن:

شعبه: روستای سیبک فریدونشهر

آدرس: استان اصفهان، فریدونشهر ، روستای سیبک ساختمان دهیاری

شعبه: ۴ فریدونشهر

آدرس: استان اصفهان، فریدونشهر ، شهر برف انبار ورودی شهر

تلفن: ۵۷۵۵۲۲۳۴

شعبه: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ فلاورجان

آدرس: استان اصفهان، فلاورجان ، خیابان فردوسی بلوار کارگر

شعبه: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ گلپایگان

آدرس: استان اصفهان، گلپایگان ، رسالت غربی جنب اداره اطلاعات

تلفن: ۵۷۲۴۱۰۰۱

 

شعبه: روستای سعیدآباد گلپایگان

آدرس: استان اصفهان، گلپایگان ، روستای سعیدآباد

تلفن: ۵۷۳۸۳۹۰۶

 

شعبه: ۶ گلپایگان

آدرس: استان اصفهان، گلپایگان ، زندان گلپایگان

تلفن:

 

شعبه: ۱ ۲ دهستان چم کوه دهستان زیرکوه باغ بهادران

آدرس: استان اصفهان، باغ بهادران ، خیابان امام حسین (ع) آموزش و پرورش قدیم

تلفن:

 

شعبه: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ لنجان

آدرس: استان اصفهان، لنجان ، خیابان آیت اله کاشانی فرهنگسرای شهرداری

تلفن: ۵۲۲۲۰۰۲۳

 

شعبه: ۶ ۷ ۸ لنجان

آدرس: استان اصفهان، لنجان ، محله A3 خیابان استقلال پارکینگ ۶

تلفن:

 

شعبه: ۹ لنجان

آدرس: استان اصفهان، لنجان ، خیابان آیت اله کاشانی زندان زرین شهر

تلفن: ۵۲۲۲۴۴۸۷

 

شعبه: ۱ ۵ مبارکه

آدرس: استان اصفهان، مبارکه ، میدان جهاد ابتدای خیابان ۱۵ خرداد

تلفن: ۵۲۴۲۰۰۰۳

 

شعبه: ۳ مبارکه

آدرس: استان اصفهان، مبارکه ، شهر جدید مجلسی جنب دفتر امام جمعه

تلفن:

 

شعبه: ۴ مبارکه

آدرس: استان اصفهان، مبارکه ، ساختمان آتش نشانی

تلفن:

 

شعبه: ۶ مبارکه

آدرس: استان اصفهان، مبارکه ، خیابان خولنجان اداره گاز سابق

تلفن: ۵۲۵۴۵۵۶۰

 

شعبه: ۷ مبارکه

آدرس: استان اصفهان، مبارکه ، خیابان شهدا روبروی مسجد جامع خیابان شهید جعفری

تلفن: ۵۲۴۵۷۶۶۷

 

شعبه: ۸ مبارکه

آدرس: استان اصفهان، مبارکه ، شهرک صنعتی دفتر هیات امنا

تلفن: ۵۲۳۷۳۷۹۹

 

شعبه: ۹ مبارکه

آدرس: استان اصفهان، مبارکه ، شرکت فولاد مبارکه

تلفن: ۵۲۷۳۵۴۴۸

 

شعبه: ۱ ۲ نایین

آدرس: استان اصفهان، نایین ، بلوار شهید مطهری خیابان ۱۲ فروردین

تلفن: ۴۶۲۶۶۰۶۹

 

شعبه: ۳ نایین

آدرس: استان اصفهان، نایین ، دادگستری

تلفن:

 

شعبه: ۴ نایین

آدرس: استان اصفهان، نایین ، زندان نایین

تلفن:

 

شعبه: ۱ ۲ ۳ مهردشت

آدرس: استان اصفهان، مهردشت ، ساختمان دادگستری طبقه همکف

تلفن: ۴۲۲۷۴۴۴۴

 

شعبه: روستای اشن مهردشت

آدرس: استان اصفهان، مهردشت ، روستای اشن

تلفن:

 

شعبه: ۱ ۲ ۹ ۱۰ ۱۱ نجف آباد

آدرس: استان اصفهان، نجف آباد ، جنب دادگستری

تلفن: ۴۲۴۹۰۰۰۲

 

شعبه: ۳ ۸ نجف آباد

آدرس: استان اصفهان، نجف آباد ، خیابان گلبهار غربی انبار دارویی

تلفن:

 

شعبه: ۴ نجف آباد

آدرس: استان اصفهان، نجف آباد ، یزدانشهر خیابان ۱۱ شرقی پلاک ۲۶

 

شعبه: ۵ نجف آباد

آدرس: استان اصفهان، نجف آباد ، امیرآباد پشت ساختمان شهرداری

 

شعبه: ۶ نجف آباد

آدرس: استان اصفهان، نجف آباد ، شهرداری ویلاشهر

 

شعبه: ۷ نجف آباد

آدرس: استان اصفهان، نجف آباد ، شهرداری سابق گلدشت

تلفن: ۴۲۲۳۲۶۶۶

 

شعبه: ۱۳ نجف آباد

آدرس: استان اصفهان، نجف آباد ، زندان نجف آباد

تلفن: ۴۲۴۹۰۰۰۲

 

شعبه: روستای نهضت آباد نجف آباد

آدرس: استان اصفهان، نجف آباد ، روستای نهضت آباد دهداری

تلفن:

 

شعبه: روستای رحمت آباد نجف آباد

آدرس: استان اصفهان، نجف آباد ، روستای رحمت آباد دهداری

 

شعبه: روستای جلال آباد نجف آباد

آدرس: استان اصفهان، نجف آباد ، روستای جلال آباد

 

شعبه: روستای حاجی آباد نجف آباد

آدرس: استان اصفهان، نجف آباد ، روستای حاجی آباد

تلفن: ۴۲۵۵۲۲۳۲

 

شعبه: ۱ ۲ روستای برزرود نطنز

آدرس: استان اصفهان، نطنز ، خیابان دولت روبروی اداره ثبت اسناد

تلفن: ۵۴۲۲۸۵۵۶

 

شعبه: روستای طرقرود نطنز

آدرس: استان اصفهان، نطنز ، خیابان اصلی

تلفن: ۵۴۳۳۲۱۰۰

 

شعبه: ۱ ۲ ۳ ۵ بادرود

آدرس: استان اصفهان، بادرود ، شهرک شهید رجایی روبروی پارک کودک

تلفن: ۵۴۳۴۶۵۶۹

 

شعبه: ۴ بادرود

آدرس: استان اصفهان، بادرود ، بلوار بسیج

تلفن: ۵۴۳۴۸۹۵۹

 

شعبه: روستای اریسمان بادرود

آدرس: استان اصفهان، بادرود ، روستای اریسمان خیابان امام

تلفن:

 

شعبه: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۸ ۱۲ ۱۳ ۱۵ ۱۶ کاشان

آدرس: استان اصفهان، کاشان ، خیابان باباافضل روبروی اورژانس ساختمان قدیم دادگستری

تلفن: ۵۵۴۴۴۲۰۰

 

شعبه: ۷ کاشان

آدرس: استان اصفهان، کاشان ، میدان جهاد بلوار معمار اداره تعاون

تلفن:

 

شعبه: ۹ کاشان

آدرس: استان اصفهان، کاشان ، خیابان ولیعصر فرهنگسرای شهرداری دبستان محمدیان

تلفن:

 

شعبه: ۱۰ کاشان

آدرس: استان اصفهان، کاشان ، خیابان بهشتی بخشداری سابق

تلفن: ۵۵۶۴۳۷۰۰

 

شعبه: ۱۱ کاشان

آدرس: استان اصفهان، کاشان ، ابتدای خیابان حرم

تلفن: ۵۵۵۱۱۵۱۳

 

 

شوراهای حل اختلاف اصفهان

شعبه: ۱۴ کاشان

شعبه: روستای مرق کاشان

آدرس: استان اصفهان، کاشان ، روستای مرق جنب درمانگاه مدرسه والفجر

تلفن: ۵۵۶۷۶۴۴۴

 

شوراهای حل اختلاف شهر اصفهان

شعبه: روستای کله کاشان

آدرس: استان اصفهان، کاشان ، بلوار کمال الملک جنب گلزار شهدا

تلفن: ۵۸۳۶۵۱۰۳

 

شعبه: روستای سده کاشان

آدرس: استان اصفهان، کاشان ، روستای سده ویدوج خیابان ولیعصر جنب مخابرات

تلفن: ۵۵۶۵۳۵۷۵

 

شعبه: روستای نشلج کاشان

آدرس: استان اصفهان، کاشان ، روستای نشلج میدان خانقاه جنب مخابرات مدرسه علامه امینی

تلفن: ۵۵۶۳۰۵۰۸

 

شعبه: روستای حسنارود کاشان

آدرس: استان اصفهان، کاشان ، جنب مسجد جامع کانون فرهنگی

تلفن:

 

شعبه: روستای ارمک کاشان

آدرس: استان اصفهان، کاشان ، شرکت تعاونی

تلفن: ۵۵۷۰۵۱۱۱

 

شعبه: روستای اسحاق آباد کاشان

آدرس: استان اصفهان، کاشان ، روستای اسحاق آباد

 

شعبه: روستای قهرود کاشان

آدرس: استان اصفهان، کاشان ، مدرسه شهدای قهرود

تلفن:

 

شعبه: روستای آزران کاشان

آدرس: استان اصفهان، کاشان ، روستای آزران مدرسه شهید لطیفی

 

شعبه: روستای جوشقان و استرک کاشان

آدرس: استان اصفهان، کاشان ، روستای جوشقان ساختمان دهیاری

تلفن:

 

شعبه: روستای سن سن کاشان

آدرس: استان اصفهان، کاشان ، روبروی مرکز هیات حسینی

تلفن: ۵۵۶۸۱۴۴۹

 

شعبه: ۱۷ کاشان

آدرس: استان اصفهان، کاشان ، جوشقان خیابان نیاز جوشقانی جنب زیارت امامزادگان دبستان کلانتری

تلفن: ۵۵۶۶۲۴۴۲

 

شعبه: ۱۸ کاشان

آدرس: استان اصفهان، کاشان ، نیاسر خیابان شهید منتظری نمایندگی آموزش و پرورش

تلفن:

۵۵۷۲۳۵۰۰

 

شورای حل اختلاف تهران

 

شورای حل اختلاف ناحیه1

نشانی : میدان قدس _ خیابان دربند بالاتر ازمیدان دربند نرسیده به سربند سمت چپ

تلفنخانه:22742323

نمابر: 88898031

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه2

نشانی : بزرگراه جلال آل احمد _ نرسیده به پل آزمایش _ کوچه ناظریان قمی _ جنب ایستگاه آتش نشانی _ طبقه فوقانی میوه وتره بارنصر

تلفنخانه:3-88240892

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه3

نشانی : خیابان شریعتی نرسیده به میرداماد خیابان گل نبی میدان کتابی پلاک 50

تلفن:22862233

22867436

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه4

نشانی : بین فلکه سوم و چهارم تهرانپارس خیابان شهید دانشور 202 غربی پلاک 24

تلفن:77713415

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه5

نشانی : اکباتان _ بین فاز یک و دو _ جنب اورژانس 115 _ ساختمان سابق عمران شهرک اکباتان

تلفنخانه :44670986

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه6

نشانی :میدان هفت تیر _ خیابان بهارشیراز _ خیابان سلیمان خاطر _ نبش ابرارغربی _ پلاک 200

تلفنخانه :77601468

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه7

نشانی :نظام آباد خ شهید مدنی چهارراه حسینی روبروی کارگاه مترو نبش کوچه یعقوبی

تلفنخانه :18-77581116

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه8

نشانی : نارمک _ خیابان سمنگان _ ضلع غربی مسجد جامع _ انتهای کوچه مذهب دار

تلفنخانه:77252527

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه9

نشانی : سه راه آذری _ امامزاده عبدالله _ مجتمع گلها (ازمسیرخیابان قزوین) _ طبقه سوم داخل کوچه

تلفنخانه : 5-66645042

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه10

نشانی :خیابان قزوین _ 16 متری سبحانی _نبش کوچه احمد مقدم فرهنگسرای کار طبقه همکف

تلفن : 55773301

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه11

نشانی : خ هلال احمر نرسیده به میدان رازی روبروی آتش مشانی پلاک 488

تلفنخانه : 55675754

55674335

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه13

نشانی : میدان دروازه شمیران _ خیابان فخرآباد _ جنب مسجدفخرآباد _ شهرداری منطقه 13 تهران

تلفنخانه : 77636173

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه14

حوزه : 651 الی 700

نشانی : خیابان پیروزی _ خیابان شکوفه _ انتهای خیابان کرمان _ روبروی ناحیه یک شهرداری منطقه 14 تهران

تلفنخانه : 33186959

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه15

نشانی : خیابان 17 شهریور _ خیابان رضائی(منصورسابق) _ جنب ناحیه یک شهرداری منطقه 15 تهران _ طبقه سوم _ پاساژ رضوان

تلفنخانه :33435647

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه16

نشانی :بزرگراه بعثت _ به طرف سه راه افسریه _ بعدازبیمه ایران _ کوچه شهیدتقوی

تلفن : 55226663

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه17

نشانی : خیابان قزوین _ بعداز دوراهی قپان _ روبروی داروخانه شبانه روزی ایثار و پمپ گاز

تلفن : 55777373

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه18

نشانی :سه راه آذری _ به سمت ساوه _ بعداز چهارراه یافت آباد _ شهرک ولیعصر(عج) خیابان شهید بهرامی _ پاساژ المهدی

تلفنخانه :66201039

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه19

نشانی :خانی آبادنو _ خیابان میثاق _ نبش کوچه کلانتری سابق 152

تلفنخانه :55530505

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه 20

نشانی :شهرری _ خیابان سابق ورامین(جاده سوم) _ نبش کوچه مهدیه

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه21

نشانی :تهرانسر بلوار گلها روبروی کلانتری 150

تلفنخانه :18-44504816

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه22

نشانی :اتوبان تهران کرج _ پیکان شهر _ ساختمانهای پیکان شهر _ بعدازمرکز بهداشت ودرمان _ روبروی پارک بازی _ بلوک 61

تلفنخانه :44197121

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه23(ویژه خانواده 1)

نشانی :اتوبان شهیدمحلاتی _ خیابان نبردجنوبی _ خیابان زمزم _ جنب آتش نشانی مجتمع قضائی خانواده یک

تلفنخانه :33009127

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه24

نشانی :میدان قنات کوثر فلکه چهارم تهرانپارس نرسیده به تقاطع باهنر و باقری مجتمع قضائی شهید باهنر

تلفنخانه :9-77055630

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه25(ویژه خانواده 2)

نشانی :میدان ونک مجتمع قضائی خانواده 2

تلفنخانه :88793603

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه28(ویژه بازرگانان)

نشانی :خیابان مطهری روبروی سنائی پلاک 285 ( اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران)

تلفنخانه :88713571

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه29(ویژه امور بهداشت)

نشانی :خ آزادی بلوار استاد معین خ دستغیب مرکز بهداشت غرب

تلفنخانه :1-66023040

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه33(ویژه اداره تعاون)

نشانی :بهارستان خیابان صفی علیشاهی بالاتر از سازمان برنامه ریزی

تلفنخانه :88520154

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه34(ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات)

نشانی :پل سید خندان خیابان ارسباران خیابان عطار کوچه چلچله پلاک 26 طبقه سوم

تلفنخانه :88520549

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه35(ویژه راهنمائی و رانندگی)

نشانی :میدان هفت تیر خ سلیمان خاطر خ بهار شیراز نبش خیابان ابرار غربی

تلفنخانه :88325482

________________________________________

شورای حل اختلاف ناحیه37(ویژه تخصصی امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری)

نشانی :خ طالقانی خ ایرانشهر نبش خیابان سمیه کوچه ظهیر الاسلام

تلفنخانه :88329586

شوراهای حل اختلاف شهرستانهای استان تهران

شورای حل اختلاف شهرستان ورامین

نشانی : ورامین خ شهدا- جنب بانک کشاورزی 2 ورامین م امام حسین ابتدای باهنر ساختمان دادگستری ورامین

تلفن 2243156-0291

________________________________________

شورای حل اختلاف شهرستان بخش قرچک

نشانی : نشانی قرچک ابتدای کمربندی میدان کلانتری

تلفن 2172200-0292

________________________________________

شورای حل اختلاف بخش پیشوا

نشانی : نشانی پیشوا خیابان شریعتی روبروی شهرداری

تلفن 222400-0292

________________________________________

شورای حل اختلاف بخش جواد آباد

نشانی جوادآباد خ اصلی دادگاه جوادآباد- روبروی شهرداری

تلفن 4024744-4022567-0292

________________________________________

شورای حل اختلاف شهرستان پاکدشت

نشانی: اول ممازند جنب پل هوایی پله برقی جنب داروخانه مرکزی پاکدشت

تلفن 3041717-0292

________________________________________

شورای حل اختلاف شهرستان رودهن

نشانی : رودهن خیابان مطهری

تلفن 9-5727078-0221

________________________________________

شورای حل اختلاف شهرستان ساوجبلاغ

نشانی : هشتگرد خ مصلی پایین تر از بیمارستان امام صادق روبروی ستاد فرماندهی جنب آژانس هواپیمایی

تلفن 4233200-0262

________________________________________

شورای حل اختلاف بخش طالقان

نشانی : طالقان شهرک ساختمانی دامپزشکی

تلفن 4722444-0262

________________________________________

شورای حل اختلاف شهرستان نظرآباد

نشانی :نظرآباد الغدیر جنوبی

تلفن 5327442-0262

________________________________________

شورای حل اختلاف شهرستان کرج

نشانی : بلوار ملاصدرا- روبروی پارک نبوت

تلفن 2516441-0261

________________________________________

شورای حل اختلاف شهرستان شهریار

نشانی : شهریار شهرک اداری اندیشه دادگستری شهریار

تلفن 3264849-0262

________________________________________

شورای حل اختلاف بخش اشتهارد

نشانی : بلوار آیت اله خامنه ای میدان معلم خیابان معلم

تلفن2724061-0262

________________________________________

شورای حل اختلاف شهرستان اسلامشهر

نشانی :روبروی خیابان امام سجاد(زرافشان سابق) دادگستری سابق اسلامشهر

تلفن 2345151-0228

________________________________________

شورای حل اختلاف شهرستان بخش ملارد

نشانی : جاده ملارد بلوار رسول اکرم دادگاه بخش ملارد

تلفن 6464441-0261

________________________________________

شورای حل اختلاف بخش مرکزی بومهن

نشانی : بومهن روبروی سازمان آب بالای مصالح فروشی غریبی

تلفن 22309388-0221

________________________________________

شورای حل اختلاف بخش لواسانات

نشانی : لواسان- بلوار امام خمینی بلوار مخابرات ایثارگران کوچه فرشته

تلفن 26543001-0221

________________________________________

شورای حل اختلاف بخش قدس

نشانی : خ 45 متری انقلاب نرسیده به ایران خودرو

تلفن 3846990-0262

________________________________________

شورای حل اختلاف کن و سولقان

نشانی : دهکده المپیک انتهای ورزشی شرقی- ساختمان سابق آزادراه تهران ، شمال

تلفن 3-4472301

________________________________________

شورای حل اختلاف شهرستان رباط کریم

نشانی : رباط کریم جنب خیابان دادگستری سمت چپ

تلفن4234399-0229

________________________________________

شورای حل اختلاف بخش گلستان

نشانی : جاده ساوه فلکه اول جنب بخشداری گلستان طبقه دوم

تلفن 4320008-4324948-0229

________________________________________

شورای حل اختلاف بخش بوستان

نشانی : 44 کیلومتری جاده ساوه کلهر خ امام خمینی شهید چمران نبش کوچه امام سجاد

تلفن 5و4360664-0229

________________________________________

شورای حل اختلاف بخش چهاردانگه

نشانی : جاده ساوه شهرچهاردانگه خ فارسیان بین گلستان 6و7 و پلاک 133 طبقه سوم

تلفن 55252945

________________________________________

شورای حل اختلاف شهرستان دماوند

نشانی : دماوند نرسیده به شهرداری دماوند

تلفن 5220020-0221

________________________________________

شورای حل اختلاف بخش کهریزک

نشانی : کهریزک جاده قدیم قم بعد از بهشت زهرا شهرک کهریزک- خ شهید بهشتی جنب شهرداری

تلفن 8-56523336

________________________________________

شورای حل اختلاف بخش فشافویه

نشانی : 35 کیلومتری جاده قدیم تهران قم حسن آباد- بلوار امام خمینی جنب دادگاه بخش فشافویه

تلفن 8-3226277-0229

________________________________________

شورای حل اختلاف شهرستان فیروزکوه

نشانی : خ پاسداران جنب داروخانه دکتر کیانی ساختمان فرج عموزاده

تلفن 6222610-0221

 

 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: ۱ – ۲ – ۴ – ۶ – ۱۲ – ۱۳ – ۱۴ – ۱۵ – ۱۷ – ۱۹ – ۲۲ – ۳ – ۷ – ۸ – ۱۰ – ۱۱ – ۱۶ – ۱۸ – ۲۱
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، میدان قائم کوچه یک مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز۳۲۲۷۸۱۰۹
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: ۳۵ – ۳۶ – ۳۷ – ۳۸ – ۳۹ – ۴۰ – ۳۴
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، بلوار رحمت خیابان بنی هاشمی
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز۳۷۵۳۱۹۶۹
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: ۳۵ – ۳۶ – ۳۷ – ۳۸ – ۳۹ – ۴۰ – ۳۴ – ۳۳
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، بلوار رحمت خیابان بنی هاشمی
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز۳۷۵۳۱۹۶۹
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: ۵۱ – ۵۲ – ۵۳ – ۵۴ ۵۵ – ۵۶ – ۵۷ – ۵۸ – ۵۹ – ۶۱ – ۶۲ – ۶۳ – ۶۴ – ۶۵ – ۶۶ – ۶۷ – ۶۸ – ۶۹
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، میدان قائم بلوار هجرت
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز۳۲۱۳۲۲۵۰۷
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: موسسات مالی (۷۰) – ویژه املاک (۷۷) – ۷۱ – ۷۳ (خانواده) – ۷۲ (دادسرا اطلسی) – ۸۱ (خانواده ۲) – ۷۸ (ویژه دادسرای ابریشمی) – ۸۳
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، میدان قائم بلوار هجرت
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز۳۲۱۳۲۲۵۰۷
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: ۲۰
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، بلوارمدرس بلوار جانبازان ( پدونک) انتهای بلوار ساختمان مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز۳۲۲۷۸۱۰۹
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: ویژه کلیمیان (۲۴)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، خیابان معدل-جنب دفتر هواپیمایی پردیس-ساختمان ۱۱۰- طبقه همکف
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز : –
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: ویژه زرتشتیان (۲۵)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، خیابان کریم خان زند روبروی بانک کشاورزی مرکزی-انجمن زرتشتیان شیراز
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز : –
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: رکن آباد (۲۶)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، شهرک رکن آباد جنب مسجد علی ابن ابیطالب
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز : –
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: داریون
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، شهر داریون- خیابان حسابی- کوچه شهید قنبری- دبیرستان انصار سابق
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز : –
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: ویژه زندان (۴۱) – ویژه زندان (۴۲)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، زندان عادل آباد
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز : –
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: شهرک صنعتی (۴۳)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، شهرک صنعتی شیراز
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز : –
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: بهداشت (۴۴)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، دروازه کازرون بهداشت مرکز انقلاب
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز : –
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: دهستان قره باغ (۱)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، روستای اسلاملو
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز : –
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: دهستان قره باغ (۲)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، روستای کیان آباد
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز : –
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: دهستان بید زرد (۱)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، روستای ظفر آباد
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز : –
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: ۸۲ (ویژه پزشکان)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، بلوار چمران بیمارستان فوق تخصصی مرکزی شیراز
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز۳۶۲۸۴۴۱۱
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: ۴۹ (ویژه زندان عادل آباد)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، زندان عادل آباد شیراز
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز : –
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: نظام پزشکی(۷۴)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، ساختمان نظام پزشکی
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز : –
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: ۶۰ (ویژه دادسرای فرهنگ شهر)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، ساختمان دادسرای ناحیه فرهنگ شهر
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز : –
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: ۲۳ (ویژه مجتمع ملاصدرا)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، خیابان سمیه اداره کار، تعاون و رفاه
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز : –
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: ۴۷ (ویژه امور برق)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، بلوار امیر کبیر خیابان یقطین کوچه ۷
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز : –
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: خانه زنیان
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، ارژن خانه زنیان
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز : –
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: اول، چهارم، ششم صدرا
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، شهر صدرا بلوار البرز ۳ روبروی آژانس روزبه ساختمان فرات
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز۳۶۴۱۵۸۲۵
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: بیمه آسیا (۹۵)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، بلوار نصر جنب آرد خوشه بیمه آسیا
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز۳۲۳۵۶۷۲۹
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: بیمه ایران (۹۳) ، (۹۴)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، پل پیرنیا روبروی پمپ گاز ساختمان بیمه ایران
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز : –
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: ۹۱ – ۹۲
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، بلوار جانبازان روبروی شهرک صدا و سیما مجتمع قضایی تصادفات
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز : –
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: نظام مهندسی (۷۹)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، بلوار ستارخان
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز : –
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: ویژه استانی (۷۶)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، بیمارستان ام ار ای
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز : –
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: نظام پزشکی (۷۵)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، بلوار شهید رجایی
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز : –
 • نام شورای حل اختلاف شیرازشعبه: دوم، سوم، پنجم صدرا
 • آدرس شورای حل اختلاف شیرازاستان فارس ، شهر شیراز ، شهر صدرا بلوار البرز ۳ روبروی آژانس روزبه ساختمان فرات
 • تلفنشورای حل اختلاف شیراز۳۶۴۱۵۸۲۵

 

 

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: ۱ – ۲ – ۴ – ۶ – ۱۲ – ۱۳ – ۱۴ – ۱۵ – ۱۷ – ۱۹ – ۲۲ – ۳ – ۷ – ۸ – ۱۰ – ۱۱ – ۱۶ – ۱۸ – ۲۱
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، میدان قائم کوچه یک مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : ۳۲۲۷۸۱۰۹

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: ۳۵ – ۳۶ – ۳۷ – ۳۸ – ۳۹ – ۴۰ – ۳۴
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، بلوار رحمت خیابان بنی هاشمی
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : ۳۷۵۳۱۹۶۹

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: ۳۵ – ۳۶ – ۳۷ – ۳۸ – ۳۹ – ۴۰ – ۳۴ – ۳۳
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، بلوار رحمت خیابان بنی هاشمی
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : ۳۷۵۳۱۹۶۹

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: ۵۱ – ۵۲ – ۵۳ – ۵۴ ۵۵ – ۵۶ – ۵۷ – ۵۸ – ۵۹ – ۶۱ – ۶۲ – ۶۳ – ۶۴ – ۶۵ – ۶۶ – ۶۷ – ۶۸ – ۶۹
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، میدان قائم بلوار هجرت
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : ۳۲۱۳۲۲۵۰۷

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: موسسات مالی (۷۰) – ویژه املاک (۷۷) – ۷۱ – ۷۳ (خانواده) – ۷۲ (دادسرا اطلسی) – ۸۱ (خانواده ۲) – ۷۸ (ویژه دادسرای ابریشمی) – ۸۳
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، میدان قائم بلوار هجرت
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : ۳۲۱۳۲۲۵۰۷

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: ۲۰
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، بلوارمدرس بلوار جانبازان ( پدونک) انتهای بلوار ساختمان مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : ۳۲۲۷۸۱۰۹

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: ویژه کلیمیان (۲۴)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، خیابان معدل-جنب دفتر هواپیمایی پردیس-ساختمان ۱۱۰- طبقه همکف
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : –

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: ویژه زرتشتیان (۲۵)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، خیابان کریم خان زند روبروی بانک کشاورزی مرکزی-انجمن زرتشتیان شیراز
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : –

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: رکن آباد (۲۶)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، شهرک رکن آباد جنب مسجد علی ابن ابیطالب
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : –

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: داریون
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، شهر داریون- خیابان حسابی- کوچه شهید قنبری- دبیرستان انصار سابق
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : –

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: ویژه زندان (۴۱) – ویژه زندان (۴۲)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، زندان عادل آباد
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : –

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: شهرک صنعتی (۴۳)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، شهرک صنعتی شیراز
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : –

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: بهداشت (۴۴)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، دروازه کازرون بهداشت مرکز انقلاب
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : –

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: دهستان قره باغ (۱)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، روستای اسلاملو
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : –

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: دهستان قره باغ (۲)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، روستای کیان آباد
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : –

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: دهستان بید زرد (۱)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، روستای ظفر آباد
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : –

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: ۸۲ (ویژه پزشکان)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، بلوار چمران بیمارستان فوق تخصصی مرکزی شیراز
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : ۳۶۲۸۴۴۱۱

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: ۴۹ (ویژه زندان عادل آباد)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، زندان عادل آباد شیراز
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : –

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: نظام پزشکی(۷۴)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، ساختمان نظام پزشکی
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : –

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: ۶۰ (ویژه دادسرای فرهنگ شهر)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، ساختمان دادسرای ناحیه فرهنگ شهر
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : –

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: ۲۳ (ویژه مجتمع ملاصدرا)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، خیابان سمیه اداره کار، تعاون و رفاه
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : –

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: ۴۷ (ویژه امور برق)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، بلوار امیر کبیر خیابان یقطین کوچه ۷
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : –

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: خانه زنیان
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، ارژن خانه زنیان
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : –

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: اول، چهارم، ششم صدرا
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، شهر صدرا بلوار البرز ۳ روبروی آژانس روزبه ساختمان فرات
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : ۳۶۴۱۵۸۲۵

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: بیمه آسیا (۹۵)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، بلوار نصر جنب آرد خوشه بیمه آسیا
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : ۳۲۳۵۶۷۲۹

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: بیمه ایران (۹۳) ، (۹۴)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، پل پیرنیا روبروی پمپ گاز ساختمان بیمه ایران
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : –

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: ۹۱ – ۹۲
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، بلوار جانبازان روبروی شهرک صدا و سیما مجتمع قضایی تصادفات
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : –

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: نظام مهندسی (۷۹)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، بلوار ستارخان
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : –

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: ویژه استانی (۷۶)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، بیمارستان ام ار ای
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : –

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: نظام پزشکی (۷۵)
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، بلوار شهید رجایی
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : –

________________________________________

 • نام شورای حل اختلاف شیراز : شعبه: دوم، سوم، پنجم صدرا
 • آدرس شورای حل اختلاف شیراز : استان فارس ، شهر شیراز ، شهر صدرا بلوار البرز ۳ روبروی آژانس روزبه ساختمان فرات
 • تلفن شورای حل اختلاف شیراز : ۳۶۴۱۵۸۲۵
 • البرز

  آدرس : استان البرز ، کرج ، میدان طالقانی ،بالاتر ازکاخ دادگستری ،جنب اداره کل بنیاد شهید و ایثارگران استان البرز

  تلفن : ۰۲۶۳۳۲۵۴۳۱۳۱

  شورای حل اختلاف مجتمع شهید بهشتی (ره)

  آدرس : استان البرز ، کرج ، میدان طالقانی ،بالاتر ازکاخ دادگستری ،جنب اداره کل بنیاد شهید و ایثارگران استان البرز

  تلفن : ۰۲۶۳۲۵۵۹۸۹۵

  شورای حل اختلاف مجتمع شهید ملک زاده

  آدرس : استان البرز ، چهار راه طالقانی ، ضلع جنوبی پل زیرگذر ، ساختمان سابق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳

  تلفن : ۰۲۶۳۲۷۰۲۷۴۱

  شورای حل اختلاف مجتمع شهید سلطانی

  آدرس : استان البرز ، فردیس ، جاده ملارد کانال شرقی جنب دادگستری شهرستان فردیس

  تلفن : ۰۲۶۳۴۰۹۱۵۶۲

  شورای حل اختلاف مستقر در زندان کجویی

  آدرس : استان البرز ، فردیس ،حسین آباد ،راه آهن ،بعد از ریل آهن ، ندامتگاه فردیس

  تلفن :

  شورای حل اختلاف مستقر در زندان شهید رجایی

  آدرس : استان البرز ، رجایی شهر ،بلوار موذن

  تلفن : ۰۲۶۳۴۴۱۱۰۵۰

  شورای حل اختلاف مستقر در زندان قزلحصار

  آدرس : استان البرز ، کیانمهر ،جاده قزلحصار

  تلفن : ۰۲۶۳۴۴۱۱۰۵۰

  شورای حل اختلاف کمالشهر

  آدرس : استان البرز ، کمالشهر ،خیابان شهید بهشتی، بین ظفر ۹ و۱۰ ،جنب پل عابر

  تلفن : ۰۲۶۳۴۷۲۲۹۲۴

  شورای حل اختلاف مشکین دشت

  آدرس : استان البرز ، مشکین دشت ،خیابان شهید هدایت کار ،جنب پارک فدک ،ساختمان مرکزی شورای اسلامی شهر ،طبقه همکف

  تلفن : ۰۲۶۳۶۲۱۶۶۶۶

  شورای حل اختلاف محمدشهر

  آدرس : استان البرز ، محمدشهر ،بلوار امام خمینی ،روبروی خیابان حافظ ،طبقه فوقانی کمیته امداد امام خمینی ،طبقه سوم

  تلفن : ۰۲۶۳۶۲۰۲۶۷۲

  شورای حل اختلاف ماهدشت

  آدرس : استان البرز ، ماهدشت میدان امام خمینی ، ۱۰۰ متر بعد از پمپ بنزین

  تلفن : ۰۲۶۳۷۳۰۹۴۹۴

  شورای حل اختلاف گرمدره

  آدرس : استان البرز ، گرمدره ،خیابان امیرآباد ،کوچه لطفی ،ابتدای کوچه مصلی

  تلفن : ۰۲۶۳۴۹۱۳۰۱۱

  شورای حل اختلاف آسارا

  آدرس : استان البرز ، جاده چالوس ،بخشداری آسارا

  تلفن : ۰۲۶۳۵۲۷۰۰۲۶

  شورای حل اختلاف نساء

  آدرس : استان البرز ، جاده چالوس ،دهداری نساء

  تلفن : ۰۲۶۳۵۲۶۲۵۴۵

  شورای حل اختلاف آدران

  آدرس : استان البرز ، جاده چالوس ،کیلومتر ۱۸ جنب کلانتری ۲۸ آدران ساختمان دهداری

  تلفن : ۰۲۶۳۵۳۴۲۴۰۰