لوگوی سفید راشنو
لوگوی سفید راشنو

ایزو 9001

گواهینامه یا استاندارد ایزو 9001 به مجموعه لازمه هایی اشاره میکند که برای هر شخص یا شرکت یا ارگانی که میخواهند صنعت یا صنف خود را آسان کنند تعلق خواهد گرفت.

ایزو 14001

ایزو 14001 به گواهینامه ای گفته میشود که بعد از تکمیل موفق لزوم ها به یک ارگان یا شرکت تعلق میگیرد که با اخذ آن میتوان به ذینفع ها اثبات کرد که از تعهد های خودش کاملا مطلع است.

ایزو 45001

گواهینامه ISO 45001 از دستورالعمل آن شرکت یا ارگان تعبیه شده که دارای ساختار بسیار بالا بوده است که همانند ISO 9001: 2015 و ISO 14001: 2015 میباشد.

ایزو 18001

گواهینامه 18001 که از چندین لیست استاندارد iso شامل بهداشتی و مدیریتهای ایمنی میباشد و الزام های آن برای شرکتها بوده تا ایمنی و بهداشت را برای کسب و کارشان فراهم کنند.

ایزو IMS ( ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۱۴۰۰۱ ، OHSAS 18001 )

شاید میتوان گفت محبوب ترین استاندارد اصناف پیمانکاری و صنعتی IMS میباشد که سیستمی است یکپارچه شامل 9001 ، 14001 و 18001 است.

ایزو HSE-MS

گواهینامه HSE-MS تضمینی است برای امنیت محیط زیست که شامل ISO 45001 و ISO 14001 که تمامی پیمانکار ها اللخصوص گاز – نفت باید در مناقصه های آنها حضور داشته باشند.

ایزو 1006

استفاده از این گواهینامه ISO 1006 برای افرادی مناسب است که نیاز دارند تا مطمئن شوند اصل و اساس ایزو 9001 را به درستی اعمال کرده اند.

ایزو 22000

گواهینامه ایزو 22000 جهت استفاده سازمانی تعلق میگیرد که بخواهد در زمینه موادغذایی فعالیت نماید و کمک کننده ای برای این نوع سیستم ها است تا محصولی امن تولید شود.

ایزو HACCP

در کشورمان ایزو HACCP تا حدود قابل توجهی جدی شده که حتی فقط کشتارگاهی مجوز لازم برای تولیدات محصولشان را میتوانند انجام دهند که این گواهینامه را دریافت کرده باشند.

ایزو CE

جهت صادرات و واردات برخی از محصول های صنعتی باید قوانینی که در ایران اعلام شده را رعایت نمایند تا از داشتن ایزو CE برخوردار شوند.

ایزو 10004

هدف از ارائه و دریافت ایزو 10004 این است که هر شرکت یا سازمان یا ارگانی نظر های مشتری هایش را مهم بشمارد که میتواند این گواهینامه را دریافت کند.

ایزو 10002

برای دریافت ایزو 10002 باید مشتری اگر نارضایتی از شرکت یا سازمانی دارد را مطرح نموده و در صورتی که به شکایت او رسیدگی شود و راضی باشد تعلق خواهد گرفت.