لوگوی سفید راشنو
لوگوی سفید راشنو
براتی وکیل راشنو

Mr. Barati

Rashnu lawyer

پروفایل خانم مقیسه وکیل راشنو

Mrs. Moghiseh

Rashnu lawyer

ملکشاه وکیل راشنو

Mr. Malekshah

Rashnu lawyer

جابری وکیل راشنو

Mr. Jaberi

Rashnu lawyer

قنبری وکیل راشنو

Mr. Ghanbari Tameh

Rashnu lawyer

Lawyers and experts
0
Telephone consultation (minutes)
0
Successful claims
0
Compilations
0
Tehran branches
0
کتاب راشنو

Compilations of the collection

Rashnu

One of the most important activities of Rashnu group managers and lawyers is the authoring of various books and articles in the fields of law, of which 9 books have been compiled with the efforts of Mr. Hamed Alizadeh Aghdam and other staffs, and 6 books are in the process of being printed and reprinted. is.

Departments

Departments of the Rashnu legal collection

Frequently asked questions in the field of lawyering

جهت استفاده هرچه راحت تر شما عزیزان به برخی از سوالاتی که مشابه هستند پاسخ های آماده ای را حاضر کردیم که قبل از تماس یا مشاوره با مجموعه راشنو میتوانید آنها را مطالعه کرده و در صورتی که سوال مورد نظر شما در بین پاسخ ها نبود میتوانید با ما تماس بگیرید.

اینکه میتوانید شکایت کنید یا نه قطعاً بله می توانید ولی مسئله شکایت کردن فی نفسه نیست برای شکایت کردن فقط کافی است به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنید و شکوائیه خود را ثبت نمایید ولی آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است این است که شما بتوانید جرم مورد ادعای خود را ثابت کنید . قبل از تنظیم هر شکوائیه نخست باید ادله و مدارک خود را جهت اثبات آن فراهم کرده و در صورت اطمینان از اینکه شکوائیه شما به سرانجام مطلوب می رسد ، پس از آن میتوانید اقدام به طرح شکایت نمایید. ( وکیل خانم مقیسه )

برای پاسخ به این سوال باید به قرارداد اجاره فی مابین طرفین مراجعه نمود اگر در آن شرطی منباب این موضوع که با عدم پرداخت به موقع اجاره بهاء ، موجر حق دارد حکم تخلیه گرفته یا مستاجر باید منزل را تخلیه نماید ، در این صورت می توانید این کار را انجام دهید در غیر اینصورت خیر، اگر پرداخت اجاره بهاء سر موقع برای شما ضروریست باید آن را در قرارداد اجاره درج نموده و برای آن ضمانت اجرایی در خور اهمیت آن قائل شوید. ( وکیل خانم مقیسه )

اگر مال به صورت هبه منتقل شده باشد بله می تواند از شما پس بگیرد مگر اینکه شما آن را فروخته باشید و ماشین و منزل دیگری خریده باشید به عبارتی اگر همان عین هبه در دست شما نباشد دیگر نمی تواند جایگزین آن را از شما مطالبه نماید و یا اینکه همه معوض بوده به این معنی که ایشان در قبال هبه خود چیزی دریافت کرده باشند و یا اینکه مال هبه تغییر کرده باشد . مثلاً زمینی به شما هبه شده و در آن آپارتمان سازی انجام شده و یا غیره. ( وکیل خانم مقیسه )

اگر درخواست طلاق از طرفه زوجه باشد و او بتواند عسروهرج خود را برای قاضی ثابت نماید دیگر لزومی در بخشیدن مهریه نیست ولی میتوان هم جدا شد و هم مهریه را مطالبه نمود ولی در طلاقی که به خواست دو طرف هست و کراهت از ناحیه زوجه نیز می باشد زن باید تمام یا بخشی از مهریه خود را ببخشد که اصطلاحاً به آن طلاق خلع گفته می شود. حالت سوم اگر مرد خواهان طلاق باشد علاوه بر مهریه تمامی حق و حقوق زوجه را نیز باید پرداخت نماید. ( وکیل خانم مقیسه )

اگر برای پرداخت پول فیش بانکی دارید و یا دلیلی برای اثبات پرداخت پول دارید بله می توان مطالبه وجه به علت دارا شدن بلاجهت را از دادگاه درخواست نمود. عموماً توافقاتی انجام می شود که قراردادهای مثل بیع و اجاره و قرض و غیره را دربردارد ولی مکتوب نمی شود و برمبنای آن وجه جابجا شده این عدم وجود قرارداد کتبی، مانع پس گرفتن وجه نیست البته مباحث فنی و تخصصی گاهاً ایجاد میکنه که حتماً باید یک وکیل به آن ورود پیدا کند. ( وکیل خانم مقیسه )

الف- اگر این مال با قرارداد منتقل شده باشد یا در مقابل این مال وجهی یا مال دیگری دریافت شده باشد قابل برگشت نیست.

ب- چنانچه این مال از جانب فروشنده اصلی به نام یکی از زوجین منتقل شده باشد طرف دیگر فقط پول را پرداخت کرده باشد می تواند پول پرداخت شده را مطالبه کند نه مال را.

ج- چنانچه اصل هبه ثابت و مسلم باشد ، برای رجوع از آن باید مال موجود باشد و به ثالثی منتقل نشده باشد و در آن تغییری ایجاد نشده باشد. ( وکیل آقای براتی )

Read our specialized blog or follow Rashnu on social networks.

جدیدترین اخبار مربوط به مجموعه راشنو و موضوعات حقوقی را میتوانید از وبلاگ ما مشاهده کنید.

وکیل چیست
اخبار فارسی

وکیل چیست و وکیل موفق کیست ؟

بررسی نقش وکیل در حقوق، مهارت‌های لازم برای تبدیل شدن به وکیل موفق، به طور کلی وکیل چیست و اینکه نماینده قانونی کیست مقدمه: در

Read more »

Rashnu social networks

Free consultation and appointment

If you have any legal questions, let us know.

Address:

number 3 - Floor 2 - Plaque 17 - Roodsar Avenue - Hafez Avenue - Tehran - Iran

Phone:

Email:

info@rashnulegalgroup.com